Priser

Priser for voksne:
Dagstur kr 500,-
Overnattingstur kr 900,-

Priser barn (under 12 år):
Dagstur kr 250,-
Overnattingstur kr 400,-
Det er gratis for foresatte som er med på tur beregnet for barn.