Priser

Priser voksne:
Dagstur kr 500,-


Priser barn (under 12 år):
Dagstur kr 200,-

Pris på turen til Breisjøseter

Ta kontakt for informasjon